Out Door Training
סדנאות מגבשות ומאתגרות לכל סוגי האוכלוסיה הניתנות להתאמה ע״פ תכנים ודגשים החשובים לקבוצה.

אפשרות לבניית פעילויות קרקע ללא הגבלת מיקום 
ולהקמת מתקני גובה בכל מקום בו יש עצים.
 
הסדנאות מחזקות עבודת צוות, תחרותיות, אסטרטגיה, תקשורת בין אישית, תקשורת קבוצתית ועוד.